×

Veolia Energia Łódź S.A.

ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź

Centrala

tel. (42) 675 50 00 (godz. 7.00 – 15.00)

Sekretariat zarządu

tel. (42) 675 51 16

e-mail: veolialodz@veolia.com

Biuro Obsługi Klientów

e-mail: veolialodz-bok@veolia.com

Wydział Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej (całodobowo – 24/7)

telefony: 993, (42) 675 45 10, 675 45 11, 675 45 12

e-mail: dyspozycjalodz@veolia.com