×

Zakończyła się tegoroczna edycja Szkoły Letniej Engineering Visions 2023 „Industry 5.0” – Sustainable cities and communities, której partnerem była Veolia. Podczas finału zaprezentowało się 6 międzynarodowych grup studentów. Veolia postawiła studentom wyzwanie związane z zarządzaniem gospodarką wodną w ciepłownictwie: „Zmniejszenie gradientu temperatury wody sieciowej uzależnionego od temperatury zewnętrznej”. Zespół, który się nim zajmował, przy wsparciu naszych mentorów Dawid Bauer, Marcin Kwiatos i Bartłomiej Sierota, miał niecałe 2 tygodnie na wypracowanie rozwiązań.  Podczas pracy studenci wykazali się zaangażowaniem, innowacyjnym podejściem i…poczuciem humoru. Gratulujemy wszystkim zespołom, które uczestniczyły w Szkole Letniej Politechniki Łódzkiej.

W EC1 odbyło się podsumowanie zrealizowanych testów kontrolowanej próby pracy wyspowej wydzielonych bloków elektrociepłowni EC3 i EC4 w Łodzi. Testy zostały przeprowadzone w ramach rozpoczętych przez Grupę Veolia we  wrześniu 2022 r. przygotowań do sprawdzenia gotowości do aktywnej reakcji naszych bloków ciepłowniczych na blackout w Krajowym Systemie Energetycznym.

Próba przebiegła pomyślnie, przyniosła wiele wniosków i spostrzeżeń. Była również swego rodzaju poligonem dla naszych pracowników i instytucji oraz firm współpracujących, którzy wzorowo wypełnili swoje zadania.

Przeprowadzanie prób jest bardzo ważne z punktu widzenia bieżącej działalności, ale również w kontekście testowania przygotowania spółki na zdarzenia zakładające scenariusze m.in. blackoutu.

Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi, od wielu lat optymalizuje swoje obszary technologiczne i organizacyjne. Przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach rynkowych.

Jednym z kluczowych elementów strategii Veolii Energii Łódź jest stopniowa dekarbonizacja łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach. W elektrociepłowni EC4 odchodzimy od węgla, budując Zakład Odzysku Energii, czyli nowoczesną instalację termicznego przetwarzania odpadów. Więcej informacji na www.nowaenergiadlalodzi.pl

Szanowni Państwo,

od kilkunastu lat, w każdą trzecią sobotę września zapraszaliśmy mieszkańców Łodzi i regionu do elektrociepłowni EC4 na Dzień otwartych drzwi – Ciepłą sobotę z Veolią. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia z tym związane, wydarzenie nie odbędzie się.

Mamy nadzieję, że po rocznej przerwie, w 2021 r., będziemy mogli wrócić do organizacji Drzwi Otwartych w EC4 w dotychczasowej formule.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania EC4

Veolia Energia Łódź w Elektrociepłowni EC3 zastosuje innowacyjną i zastosowaną po raz pierwszy w Polsce technologię odazotowania spalin w kotłach energetycznych. Przyczyni się ona do redukcji tlenków azotu ze spalin, ograniczając ich emisję do poziomu poniżej 150 mg/m sześć. Wdrożone rozwiązanie będzie nie tylko efektywne kosztowo, ale także odpowiadające na ostatnie wyzwania wymogów środowiskowych. Partnerem Veolii w tym projekcie jest firma SBB ENERGY SA.

1 2 3