×

Kolejna, IV edycja Kongresu Kogeneracji, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, była okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa ciepłownicze, działające w naszym kraju.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z czołowych ośrodków naukowych, przedstawiciele administracji rządowej odpowiedzialni za obszar elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz członkowie organizacji branżowych aktywnie działający na rzecz rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wśród nich byli również przedstawiciele Veolii.

W panelu „Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski” wziął udział Marcin Orłowski – członek zarządu Veolia Energia Polska, dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce. Sławomir Burmann, doradca Prezesa Zarządu Veolia Energia Polska wziął udział w panelu „Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła”.

Veolia była partnerem Kongresu.

(fot: PTEZ)

Veolia Energia Łódź, jako kontynuator tradycji energetycznych w Łodzi, jest ważnym partnerem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. W ramach Jubileuszu łódzka Veolia została wyróżniona przez centralę SEP za zasługi dla rozwoju polskiej elektroenergetyki.  SEP Oddział w Łodzi i Veolia Energia Łódź wspólnie realizują wiele przedsięwzięć badawczych i naukowych, szkoleniowych, historycznych służących nie tylko środowisku energetycznemu ale również mieszkańcom miasta i regionu. Z grona pracowników naszej spółki wywodzą się byli i obecni prezesi SEP: Lech Grzelak, Andrzej Boroń i Władysław Szymczyk. Działalność Oddziału charakteryzuje się dążeniem do rozwoju nauki i elektryki, kształcenia młodych kadr technicznych, wdrażaniu postępu technicznego i integracji środowiska elektryków i energetyków. Jubilatowi gratulujemy i życzymy kolejnych lat w dążeniu do realizacji swoich celów statutowych.