×

To są liczby tegorocznego, XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w którym uczestniczyli m.in. politycy, naukowcy, menedżerowie wielkich firm i przedsiębiorcy, wśród nich przedstawiciele grupy Veolia w Polsce, eksperci, naukowcy, ludzie mediów.

Tematyka EKG jak zawsze obejmowała najważniejsze dziedziny gospodarki (w tym energetyka), kierunki rozwoju społecznego, kluczowe dla przyszłości zjawiska i trendy. W jednym z paneli: „Kobiety w biznesie” wystąpiła Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalna Veolii Energii Łódź. Tematem dyskusji podczas sesji były zadania i wyzwania, przed jakimi dzisiaj stoją kobiety, nie tylko w obszarze produkcji, technologii czy konsumpcji, ale także w obszarze postrzegania ról społecznych poszczególnych grup.