×

Veolia Energia Łódź, jako kontynuator tradycji energetycznych w Łodzi, jest ważnym partnerem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. W ramach Jubileuszu łódzka Veolia została wyróżniona przez centralę SEP za zasługi dla rozwoju polskiej elektroenergetyki.  SEP Oddział w Łodzi i Veolia Energia Łódź wspólnie realizują wiele przedsięwzięć badawczych i naukowych, szkoleniowych, historycznych służących nie tylko środowisku energetycznemu ale również mieszkańcom miasta i regionu. Z grona pracowników naszej spółki wywodzą się byli i obecni prezesi SEP: Lech Grzelak, Andrzej Boroń i Władysław Szymczyk. Działalność Oddziału charakteryzuje się dążeniem do rozwoju nauki i elektryki, kształcenia młodych kadr technicznych, wdrażaniu postępu technicznego i integracji środowiska elektryków i energetyków. Jubilatowi gratulujemy i życzymy kolejnych lat w dążeniu do realizacji swoich celów statutowych.

Tablicę pamiątkową Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Łódzkiego odsłonięto w historycznej elektrociepłowni EC1 (dzisiaj Centrum Nauki i Techniki EC1). Dokonali tego Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu Veolii Energii Łódź oraz Andrzej Boroń, były prezes SEP Oddział Łódź i ostatni dyrektor EC1. W murach „Jedynki” Stowarzyszenie miało swoja pierwszą siedzibę, a wielu inżynierów pracujących w tym zakładzie było pierwszymi członkami łódzkiego SEP. Po uroczystości odsłonięcia tablicy dyrektor A. Boroń wygłosił wykład nt. historii łódzkiej energetyki i Stowarzyszenia, a następnie uczestnicy spotkania zwiedzili ścieżkę edukacyjną „Przetwarzanie energii” w ramach CNiT EC1, której Partnerem jest Veolia Energia Łódź. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia SEP o/Łódź.

Przedstawiciele urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji technicznych oraz firm współpracujący z łódzką Veolią odwiedzili elektrociepłownię EC3, na łódzkich Bałutach. Okazją była 50. rocznica oddania „Trójki” do eksploatacji. Goście zwiedzali najważniejsze obiekty i instalacje zakładu. Zarząd Veolii Energii Łódź przedstawił zrealizowane w EC3 inwestycje, a emerytowani dyrektorzy EC3 dzielili się wspomnieniami z minionego półwiecza działalności zakładu.

Pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, odbyła się sesja wspomnieniowa o prof. Władysławie Pełczewskim
(więcej…)