×

III Międzynarodowy Kongres Energetyczna Regeneracja Miast – w EC1 Łódź – poświęcony był polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych. Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

W dyskusji przy okrągłym stole energetycznym Veolię reprezentował Adrian Sienicki, członek zarządu, dyrektor handlowy Veolia Energia Łódź.

Jeden z paneli „Nowoczesne koncepcje urbanistyczne: miasta 15-minutowe. Czy mogą być przejawem rezyliencji miejskiej?” był animowany przez Fundację Veolia Polska, która wraz z partnerami z wielu sektorów realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Fot. Kongres Regeneracja Miast

Z okazji 30-lecia współpracy miast Lyon – Łódź odbyło się seminarium biznesowe w ramach imprezy Business Gourmand, podczas którego firmy działające na łódzkim rynku, w tym Veolia, podzieliły się z swoimi pomysłami i doświadczeniami w zakresie działań środowiskowych oraz odpowiedzialnością społeczną i otwartością na współpracę ze społecznościami lokalnymi.

Łódzką spółkę Veolii reprezentował Adrian Sienicki, dyrektor ds. rozwoju, który przedstawił m.in. osiągnięcia Veolii Energii Łódź i jej działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Fot. materiały UMŁ