×

Veolia Energia Łódź znalazła się w gronie nominowanych do tytułu „Mecenasa Łódzkiej Kultury”.
(więcej…)

Veolia Energia Łódź otrzymała nominację do nagrody Laur Ciepłownictwa przyznawanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w kategorii „Wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze”.
(więcej…)