×

Veolia Energia Łódź znalazła się w gronie nominowanych do tytułu „Mecenasa Łódzkiej Kultury”.

Z okazji inauguracji nowego sezonu kulturalnego Łódź uhonorowała przedsiębiorstwa, które szczególnie wspierają łódzką kulturę. W gronie nominowanych do tytułu „Mecenasa Łódzkiej Kultury” znalazła się Veolia Energia Łódź.  Nominacja jest efektem wieloletniej współpracy przede wszystkim z Teatrem Powszechnym w Łodzi. Wizerunek odpowiedzialnej społecznie Veolii w Łodzi pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości Statuetkę „Złote jabłko” – nagrodę dla Mecenasa Łódzkiej Kultury odbierze przedstawiciel łódzkiej Veolii.