×

Veolia Energia Łódź była partnerem pierwszej w Polsce w tym roku konferencji „ELEKTROMOBILNOŚĆ 2020”. Przedstawiciel Veolii Sławomir Jankowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Rozwój infrastruktury sieci ładowarek w kontekście ochrony środowiska”. Podczas dyskusji zaprezentował rolę i możliwości współpracy łódzkiej Veolii – producenta ciepła i energii elektrycznej dla miasta – w procesie wdrażania elektromobilności w Łodzi. W panelu uczestniczyli: Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej, Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Andrzej Gemra Zastępca Dyrektora ds. Promocji Nowej Mobilności Renault Polska oraz Krzysztof Zamożny – Head of Sales eMobility Poland – Garo Polska sp.z o.o. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Organizatorem konferencji była firma Jaszpol przedstawiciel Renault lidera w zakresie elektromobilności w Europie. Patronat Merytoryczny: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczął działalność. Został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Zakładanymi korzyściami mają być: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych. Podpisy pod dokumentem złożyli, ze strony Veolia Energia Łódź Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i Sławomir Jankowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju oraz prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej, dr hab. inż. Krzysztof Galos prof. nadzw. PAN – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Andrzej Pirek – Prezes Zarządu Aqua Park Łódź. Klaster będzie prowadzić działalność na terenie gminy Łódź i ma formułę otwartą na innych partnerów, którymi mogą być osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą chęć i gotowość współpracy z członkami Klastra w zakresie realizacji celów jego funkcjonowania.

Veolia Energia Łódź otrzymała certyfikat „Organizatora Procesów Innowacyjnych” za otwarte, innowacyjne podejście do edukacji zawodowej uczniów i studentów. Tytuł przyznało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na gali „XXXIII podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Łodzi”. W imieniu spółki nagrodę odebrała Sabrina Naremska, HR Business Partner. Łódzka Veolia została doceniona za współpracę w obszarze kształcenia zawodowego jaką firma prowadzi z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi i Politechniką Łódzką. Wspomniany certyfikat motywuje spółkę do dalszego angażowania się w rozwój szkolnictwa zawodowego w Łodzi.

Takie było hasło przewodnie XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, którego partnerem była Veolia Energia Łódź. Goście festiwalu mogli uczestniczyć w kilkuset wydarzeniach naukowych, kulturalnych i artystycznych przygotowanych m. in. przez łódzkie uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe i kulturalne. Atrakcją dla uczestników był festyn, podczas którego studenci i doktoranci łódzkich uczelni oraz pracownicy innych instytucji naukowych na kilkudziesięciu stanowiskach zaprezentowali widowiskowe, często innowacyjne, interaktywne pokazy i eksperymenty. Podczas warsztatów, pokazów, eksperymentów, lekcji festiwalowych i wykładów można było przekonać się, że nauka i sztuka są fascynujące, często zabawne, i najważniejsze – dostępne dla wszystkich. Partnerstwem w festiwalu Veolia podtrzymuje dobre relacje z łódzkim środowiskiem naukowym i akademickim.

1 2 3 4 5 6 8