×

Łódzcy studenci po raz drugi z rzędu wygrali International Small Wind Turbine Contest 2017, które odbyły się w Holandii

Łódzcy studenci po raz drugi z rzędu wygrali International Small Wind Turbine Contest 2017, które odbyły się w Holandii. Międzynarodowe zawody organizowane przez NHL University of Technology w Leeuwarden. Udział w konkursie umożliwia wymianę doświadczeń z zakresu konstrukcji małych turbin wiatrowych oraz daje szansę rozwoju współpracy naukowo-badawczej z czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi. Veolia Energia Łódź współpracuje z Instytutem Maszyn Przepływowych PŁ w projektach dot. łódzkich elektrociepłowni ale również wspiera studenckie projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015. Skupia on studentów Politechniki Łódzkiej z wydziałów: Mechanicznego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Organizacji i Zarządzania oraz IFE. Projekt zakłada wykorzystanie zasobów wietrzności do produkcji energii.