×

Veolia Energia Łódź po raz kolejny jest wśród najlepszych łódzkich firm które przystąpiły do programu „Młodzi w Łodzi”. Serdecznie zapraszamy do aplikowania na nasze płatne staże wakacyjne. Oferujemy:

  • staż w dziale Administracji
  • staż w dziale Planowania i kontroli eksploatacji
  • staż w dziale Utrzymania majątku produkcyjnego
  • staż w dziale Dyspozycji ruchu sieci cieplnej
  • staż w dziale Ochrony środowiska

Szczegóły na stronie: https://praktyki.lodz.pl/employer/offer_profile/188

Rekrutacja trwa do 4 maja 2022 r.

Jednym ze sposobów jest wybór naszej klasy patronackiej w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi. Od 9 lat Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego, wspiera kształcenie w zawodach technik energetyk i technik elektryk. Spółka dba o wyposażenie pracowni zawodowych, co roku oferuje staże i praktyki zawodowe w elektrociepłowniach EC3 i EC4 oraz w zakładzie sieci cieplnej. Najlepszym uczniom funduje stypendia, a po zakończeniu szkoły oferuje im ciekawą ofertę pracy. Szczegóły dotyczące rekrutacji do ZSP znajdziecie TU: http://zsp9.pl/rekrutacja/ 

#stawiamyNaZawodowców #dołączDoZespołuZenergią 

Veolia Energia Łódź przyjmuje na praktyki wakacyjne wyłącznie studentów wybranych wydziałów Politechniki Łódzkiej, których prace dyplomowe związane są z energetyką.
Na mocy zawartego „Porozumienia o współpracy w obszarze kształcenia” z Politechniką Łódzką, Veolia Energia Łódź przyjmuje na praktyki osoby wskazane przez koordynatora ds. praktyk – pana Jakuba Łagodzińskiego z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.
Nie przyjmujemy indywidualnych podań o odbycie praktyk od osób z innych uczelni i z innych wydziałów, niż wymienione poniżej wydziały Politechniki Łódzkiej:
• Mechaniczny,
• Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
• Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
 
Wszystkie osoby pragnące uzyskać więcej informacji na temat praktyk wakacyjnych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z p. Jakubem Łagodzińskim koordynatorem współpracy z ramienia Politechniki Łódzkiej. Dla WIPOŚ  praktyki koordynuje dr inż. Maria Troszkiewicz.
Ze strony Veolii Energii Łódź informacji udziela p. Małgorzata Kamińska z Wydziału Zarządzania Kompetencjami (e-mail: malgorzata.kaminska@veolia.com, tel.: 42 675 52 69).