×

Ponad 30-letnią tradycją naszej firmy jest nagradzanie zasłużonych pracowników. Dziękujemy w ten sposób za Ich wkład w rozwój firmy, osiąganie wyznaczonych celów, współpracę, solidarność i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa. W tym roku do grona Zasłużonych dla Veolii dołączyło kolejnych 33 naszych Pracowników. Ich zasługi dla firmy są różnorodne. Dzielenie się wiedzą ze współpracownikami, innowacyjność, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, dbałość o atmosferę i szczególna aktywność w realizację codziennych zadań.

Wręczenie pamiątkowych medali wyróżnionym Pracownikom to niezwykle ważne wydarzenie w kalendarium naszej firmy. W tym roku odbyło się w Sali Lustrzanej Muzeum m. Łodzi w Pałacu Poznańskiego.

Veolia Energia Łódź otrzymała po raz kolejny nominację do nagrody Laur Ciepłownictwa w kategorii: WIODĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE zgodnie z maksymą „Primus inter pares” o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ.  Nominacje przyznaje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Międzyzdrojach w trakcie jubileuszowego, 25. Forum Ciepłowników Polskich – 13 września 2021 r. Nominacja jest wyrazem uznania profesjonalizmu oraz niekwestionowanego zaufania środowiska. Dziękujemy za uznanie dla naszej firmy.

Trzech honorowych dawców krwi klubu HDK Veolii Energii Łódź zostało odznaczonych medalami „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”, który przyznaje Minister Zdrowia. Dariusz Andrzejczak, który podarował już ponad 45 litrów,  Leszek Fisiak (ponad 34 litrów krwi) i Radosław Kalata (27 litrów krwi) otrzymali medale z rąk Jolanty Chełmińskiej, prezes Łódzkiego Okręgowego Oddziału PCK i Michała Siemińskiego, dyrektora PCK.

Serdecznie gratulujemy!!!

W kończącej lato akcji krwiodawstwa pracownicy Veolii Energii Łódź oddali 16,2 litrów krwi, praktycznie powtarzając wynik z początku roku i potwierdzając, że przy takiej okazji zawsze można na nich liczyć. Akcja odbyła się z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom: „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Rok szkolny 2021/22 stał się faktem. Na uroczystości w Zespole Szkół Politechnicznych nie zabrało przedstawicielek Veolia Energia Łódź. które wręczyły upominki dla wszystkich uczniów klasy patronackiej oraz ogłosiły tegorocznych stypendystów. Przyszli energetycy i elektrycy niedługo rozpoczną praktyki w zakładach łódzkiej spółki.

1 2 3 4 5 9