×

Obsługą zostały objęte instalacje pomp ciepła, kotłownia, układ nagrzewnic powietrza oraz hydrofornia. Obiekt Hospicjum znajdzie się pod stałą opieką wyspecjalizowanych służb technicznych Veolii, co zagwarantuje prawidłową pracę instalacji grzewczych i komfort cieplny dla pacjentów oraz personelu.

Łódzkie Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej zostało oddane do użytku w kwietniu 2017 r. Jest to pierwszy w regionie łódzkim, stacjonarny ośrodek dedykowany pacjentom cierpiącym na nieuleczalne choroby, w trakcie których, chorzy doświadczają niewydolności oddechowej. Warto wspomnieć, iż w tym roku wolontariusze Veolii w ramach akcji „Zielone podwórka Veolii” zorganizowanej przez Fundację Veolia Polska posadzili wokół budynków Hospicjum ponad 300 drzew i krzewów. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa współpraca nabiera szerszego wymiaru.

 

fot. infografika Hospicjum