×

Veolia Energia Łódź została wyróżniona tytułem „Innowacyjny Pracodawca” za innowacyjne podejście do kształtowania praktyk edukacyjnych w szkolnictwie. Tytuł przyznało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W imieniu spółki nagrodę odebrała Marzena Cieślak, dyrektor ds. zasobów ludzkich.

W przypadku łódzkiej Veolii została doceniona współpraca w obszarze szkolnictwa zawodowego jaką od prawie 7 lat firma prowadzi z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. W ramach współpracy młodzież kształci się w dwóch klasach patronackich w zawodach technika energetyka i technika elektryka. Ponadto, Veolia dba o sprzęt do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych oraz wyposażenie warsztatów szkolnych. Uczniowie klas patronackich uczestniczą również w rzeczywistym środowisku pracy w trakcie praktyk zawodowych organizowanych w największej łódzkiej elektrociepłowni EC4. Dla najlepszych uczniów przygotowane są stypendia fundowane przez Veolię, a na zakończenie szkoły – atrakcyjne oferty zatrudnienia.

Wyróżnienie tytułem „Innowacyjny pracodawca” daje Veolii Energii Łódź podwójną motywację do dalszego angażowania się w rozwój szkolnictwa zawodowego w Łodzi.