×

Podczas XI Seminarium Szkoleniowo-konsultacyjnego dla członków Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych z Łodzi oraz prezesów zarządów spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa łódzkiego odbyło się Seminarium Ciepła Systemowego. Omówiono zagadnienia związane z ustawodawstwem unijnym, które dotyczy ciepłownictwa, uczestnicy Seminarium zostali zapoznani z planami rewitalizacji miasta i udziału Veolii w tym procesie. Zaprezentowano również koncepcje najnowszych, innowacyjnych rozwiązań dla systemów ciepłowniczych m.in. takich jak łódzki.