×

Seminarium Ciepła Systemowego z udziałem pracowników pionu rozwoju Veolii Energii Łódź znalazło się w programie X Seminarium Szkoleniowo-konsultacyjnym dla członków Stowarzyszenia Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych oraz Prezesów Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu województwa łódzkiego. Podczas spotkań omawiano problemy funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Uczestnicy Seminarium zostali zapoznani z nowymi technologiami niezbędnymi w bieżącej eksploatacji oraz modernizacji i termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Veolia zaprezentowała tematy dot. dostaw ciepła, kształtowania taryf, zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, usługami około ciepłowniczymi i telemetrią.