×

Veolia współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi w programie rewitalizacji miasta podłączając do sieci ciepłowniczej wyremontowane kamienice. Takie działanie ma wpływ na ograniczanie tzw. niskiej emisji w centrum miasta i poprawę warunków życia mieszkańców. Większość kluczowych inwestycji w mieście korzysta z ciepła systemowego Veolii. Ciepło systemowe z łódzkiej Veolii to produkt najwyższej jakości, ekologiczny, konkurencyjny wobec innych nośników ciepła, gwarantujący bezpieczeństwo dostaw i komfort użytkowania, którego stosowanie poprawia jakość życia w mieście. Łódzka Veolia szeroko angażuje się w rozwój miasta zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zarówno w obszarze środowiskowym, społecznym jak i ekonomicznym. Swoim klientom oferuje również nowoczesne rozwiązania techniczne służące wzrostowi efektywności energetycznej.