×

Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży ciepła, Sprzedawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o wysokości i terminie wprowadzenia nowych cen i stawek opłat co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Taryfa dla ciepła publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz zamieszczana na naszej stronie internetowej: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki/