×
Komisja konkursowa przyznała Veolii Energii Łódź wyróżnienie w ramach konkursu „Łódzkie Łabędzie”.
Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi, współorganizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ma na celu uhonorowanie pracodawców, którzy wzorowo współpracują ze szkołami. Jury, w skład którego wchodzą również przedstawiciele mediów, administracji publicznej, uczelni oraz instytucji rynku pracy przy podejmowaniu werdyktu bierze pod uwagę wsparcie i zaangażowanie przedsiębiorstw w tworzenie nowoczesnego kształcenia zawodowego.
Firmy biorące udział w konkursie poza współfinansowaniem wyposażenia do  pracowni dydaktycznych umożliwiają uczniom udział w praktykach oraz stażach zawodowych, a nauczycielom pomagają w doskonaleniu ich umiejętności zawodowych. Przedsiębiorcy  wspierają szkoły w działaniach promocyjnych, uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą oraz rodzicami i pomagają w realizacji projektów dofinansowanych z programów Unii Europejskiej.
W 2015 roku Veolia Energia Łódź otrzymała tytuł laureata konkursu Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2014” nominowanego do nagrody „Łódzkie Łabędzie” oraz otrzymała wyróżnienie.
Kapituła konkursu „Łódzkie Łabędzie” doceniła współpracę Veolii z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi po raz drugi – tytuł laureata Konkursu nominowanego do nagrody przyznano Veolii po raz pierwszy w 2013 roku.