×

31 marca 2015 r. została wyłączona z eksploatacji najstarsza spośród aktualnie zarządzanych łódzka elektrociepłownia EC2 znajdująca się przy ul. Wróblewskiego.  

 

Biorąc pod uwagę ewolucję na rynku ciepła w Łodzi, zmiany uregulowań prawnych unijnych i krajowych w zakresie ochrony środowiska oraz obowiązek zaopatrzenia miasta w ciepło Veolia od kilku lat optymalizuje system ciepłowniczy, którym zarządza. Ma to szczególne znaczenia dla podniesienia efektywności działania elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej co z kolei przekłada się na oferowanie ciepła systemowego po cenie konkurencyjnej wobec innych nośników.

W ramach optymalizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego z końcem marca z eksploatacji została wyłączona najstarsza spośród funkcjonujących łódzka elektrociepłownia EC2. W tym projekcie zostało wykonanych szereg inwestycji modernizujących pozostałe zakłady EC3 i EC4 oraz sieć ciepłowniczą. Zbudowano m.in. magistralę ciepłowniczą, którą po zamknięciu EC2 będą realizowane dostawy ciepła systemowego z EC3 i EC4 do odbiorców z obszaru m.in. Retkini i Karolewa.

 

Kontekst rynkowy

Systematyczne ograniczanie zapotrzebowania na ciepło u odbiorców widoczne jest w Polsce od kilkunastu lat. Energooszczędne technologie w budownictwie powodują spadek ilości ciepła zużywanego na ogrzanie jednego metra kw. powierzchni mieszkaniowej – zarówno w nowym, jak i starym budownictwie. Wartości współczynnika energochłonności w mieszkalnictwie w nadchodzących latach będą dalej spadać. Ta zmiana wynika przede wszystkim z prac termomodernizacyjnych m.in. w zakresie docieplania budynków i modernizacji instalacji wewnętrznych. Wobec takich powodów Veolia Energia Łódź  zdecydowała od 2015 r. zasilać odbiorców z dwóch elektrociepłowni: EC3 (Bałuty, ul. Pojezierska) i EC4 (Widzew, ul. J. Andrzejewskiej).

 

Kontekst środowiskowy

Wyłączenie EC2 jest podyktowane także względami technologicznymi. Elektrociepłownia EC2 jest najstarszym zakładem w Veolii Energii Łódź. Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej rozpoczęto w tej elektrociepłowni na przełomie 1956/1957 roku. Kotły parowe, zaprojektowane na 200 000 godzin pracy, przepracowały średnio 25 proc. więcej czasu. Ponadto dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczące ograniczenia emisji m.in. CO2 nakładają na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązek dostosowania swoich urządzeń i instalacji do 2016 r. do nowych  bardzo zaostrzonych norm. Stąd wyłączenie EC2 i modernizacja EC3 i EC4 w kontekście zapotrzebowania i zaopatrzenia miasta w ciepło na konkurencyjnych warunkach.

 

Veolia, a rozwój miasta

Veolia w optymalizacji systemu ciepłowniczego uwzględnia również rozwój Łodzi, który w przyszłości będzie atutem sprzyjającym utrzymaniu obecnego poziomu mocy zamówionej. Ten rozwój, ze względu na swój zakres, powinien skompensować spadek spowodowany termomodernizacją i stosowaniem nowych standardów budowlanych w zakresie izolacji cieplnej budynków. Do grupy obiektów determinujących rozwój miasta należeć będzie kompleks Nowego Centrum Łodzi. Szczególną uwagę Veolia kładzie na podejmowane przez władze miasta rewitalizacje istniejących budynków mieszkaniowych w Śródmieściu Łodzi, a w konsekwencji ograniczenie tzw. niskiej emisji.

 

Przyszłość

Niewątpliwie zakład EC2 wpisał się na stałe w krajobraz naszego miasta. Charakterystyczne trzy kominy, dwie chłodnie kominowe i kopuła rotundy nastawni stanowią pejzaż Łodzi przemysłowej i symbol lat kiedy właśnie przemysł był motorem powstawania i rozwoju EC2 oraz kolejnych siostrzanych zakładów. Właśnie w tym zakładzie kolejne pokolenia łódzkich energetyków zdobywały doświadczenie i służyły miastu swoja wiedzą, kompetencjami i profesjonalnym podejściem do wykonywanych obowiązków. To Pracownicy tej elektrociepłowni wychowali energetyków, którzy później pracowali i nadal pracują w EC3 i EC4. Ci wszyscy Pracownicy EC2 dawni i aktualni są niezwykle zasłużonymi dla naszej branży i Łodzi osobami.

Za te wszystkie lata ofiarnej służby dla miasta i jego mieszkańców serdecznie dziękujemy.

Ufamy, że elektrociepłownia EC2 wraz ze swoimi budynkami, instalacjami i urządzeniami znajdzie jeszcze swój czas i w ramach ciekawej dla miasta inwestycji wróci służąc jego mieszkańcom. Doświadczenie z rewitalizacją wyłączonej w 2000 r. EC1 pokazuje, że po ponad 100 latach od jej uruchomienia historyczna elektrociepłownia znów jest w centrum rozwoju miasta… w Nowym Centrum Łodzi i już niedługo będzie jego wizytówką na miarę Piotrkowskiej czy Manufaktury. Takiego scenariusza życzymy sobie wszyscy, którzy pamiętamy lata świetności EC2 i  którzy teraz od 1 kwietnia rozpoczynamy nowy okres w historii łódzkiej energetyki.