×

Veolia Energia Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 5 maja 2021 roku wydane zostało następujące zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi numer DEK-OŚR-I.6220.122.2020 o możliwości udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie nowej jednostki kogeneracji gazowej w układzie CCGT w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5.

W dn. 18 maja 2021 roku w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Łodzi ukazało się zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi numer DEK-OŚ-I.6220,122.2020.MM o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej jednostki kogeneracji gazowej w układzie CCGT w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5:

link do strony BIP UMŁ