×

Do 15 kwietnia, pracownicy firmy będą przesyłać wyniki obserwacji do światowej bazy danych i pomagać naukowcom badać klimat ziemi.

Zadanie konkursowe dla uczestników kampanii polega na rejestrowaniu obserwacji stanu nieba i przekazywaniu ich do zespołu NASA GLOBE Clouds przy Centrum Badawczym NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej rządu Stanów Zjednoczonych USA)
za pomocą specjalnie stworzonej aplikacji. Darmowa aplikacja mobilna GLOBE Observer (dostępna w App Store oraz Google Play) pełni funkcję elektronicznego przewodnika i nauczyciela, który krok po kroku prowadzi użytkowników przez poszczególne etapy obserwacji, m.in. ucząc rozpoznawać  i nazywać widocznie na niebie rodzaje chmur.
Równolegle do badań naziemnych, prowadzonych przez uczestników konkursu na całym świecie, dane będą zbierać krążące nad Ziemią satelity, co umożliwi NASA kompleksową analizę i porównanie obustronnych wyników obserwacji chmur.
Obserwacje chmur to bezcenne źródło informacji dla naukowców w NASA Langley Research Center w Wirginii, pozwalające na dokładniejsze estymacje kształtowania się klimatu naszej planety.  W oparciu o kompleksowe dane zebrane przez obserwatorów, naukowcy tworzą między innymi precyzyjne modele, pozwalające lepiej zrozumieć i przewidzieć zmiany klimatu, a także częstotliwość i skalę występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, ulewne opady, czy fale upałów i susze. Lepsze prognozowanie tych zjawisk pomaga zmniejszyć ich negatywne skutki – zarówno straty w gospodarce, jak i liczbę poszkodowanych.
Do udziału w kampanii zgłosiły się organizacje, firmy i instytucje publiczne, które w ramach współpracy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju Razem dla Środowiska – w tym szczególnie celu 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym), będą rywalizować o tytuł najaktywniejszego obserwatora nieba.
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, koordynator konkursu w Polsce i partnerska organizacja Fundacji Veolia Polska,  zaprasza do udziału wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w obserwacje nieba.
Osoby, które nadeślą najwięcej danych, dostaną video-podziękowania od naukowców z  NASA, opublikowane na stronie internetowej Agencji. Specjalne nagrody czekają także na uczniów szkół wszystkich poziomów, którzy przystąpią do konkursu. Naukowcy zadecydowali,
że dla najaktywniejszych szkolnych zespołów obserwatorów nieba poprowadzą warsztaty online.

Więcej informacji o konkursie oraz link do pobrania aplikacji mobilnej na: www.gridw.pl/ObserwatorzyNieba