×

Krok 6
REALIZACJA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

Podpisałeś już z nami umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej? – Możemy zatem przejść do KROKU 6, czyli realizacji umowy przyłączeniowej.

KROK 6

W zależności od ustaleń i zapisów zawartych w umowie o przyłączenie zadanie inwestycyjne może być realizowane przez:
  • Veolię Energię Łódź S.A.
  • lub Inwestora.
W zależności od formuły realizacji Inwestor będzie zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów niezbędnych do wypełnienia postanowień umownych.

Dlaczego KROK 6 jest ważny?

Na tym etapie realizowane są prace projektowe oraz budowlane związane z wykonaniem przyłącza. Sprawne przeprowadzenie procesu uzależnione jest od bardzo wielu czynników, począwszy od dokumentów formalnych wraz z odpowiednimi zgodami i decyzjami administracyjnymi aż do prac wykonawczych na placu budowy. W tym kroku niezbędny jest stały i aktywny kontakt ze Specjalistą ds. przygotowania inwestycji i remontów VLOD, tak abyśmy mogli niezwłocznie interweniować w przypadku wszelkich możliwych zdarzeń, a tym samym dotrzymać wszystkich terminów zapisanych w umowie.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

  1. Przekaż dokumenty zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie:
  • Jeśli realizacja prac będzie odbywała się przez Veolię Energię Łódź S.A., wymagane jest bezwarunkowe dotrzymanie terminu przekazania uzgodnionej dokumentacji
  • Jeśli realizacja prac będzie odbywała się przez Inwestora, wymagany jest jak najwcześniejszy kontakt ze Specjalistą ds. przygotowania i inwestycji i remontów VLOD.
  1. Współpracuj z Veolią Energią Łódź S.A. w zakresie realizacji Umowy o Przyłączenie ze Specjalistą ds. przygotowania inwestycji i remontów VLOD.
  1. Informuj o wszelkich zmianach wymagających aneksu do Umowy o Przyłączenie Kierownika Projektu Handlowego VECP.