×

Krok 7
UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA CIEPŁA

Wszystkie prace budowlane zgodne z zapisami umowy przyłączeniowej zostały już zrealizowane (KROK 6). Zatem możemy przejść do ostatniego etapu, czyli KROKU 7 – podpisania Umowy kompleksowej dostarczania ciepła.

KROK 7

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła jest niezbędna do uruchomienia dostaw ciepła do budynku. Brak jej zawarcia uniemożliwi nam rozpoczęcie dostarczania ciepła. Na tym etapie kontakt przechodzi do Biura Obsługi Klienta Veolii Energii Łódź S.A. Na podstawie zawartej umowy o przyłączenie zostanie przygotowana Umowa kompleksowa dostarczania ciepła.

Dlaczego KROK 7 jest ważny?

Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania ciepła i odbiór techniczny są już ostatnim krokiem – stanowi to podstawę uruchomienia dostaw ciepła do węzła cieplnego z sieci ciepłowniczej.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

Po uzyskaniu od Biura Obsługi Klienta podpisanej przez VLOD Umowy kompleksowej dostarczania ciepła należy podpisać oba egzemplarze a następnie dostarczyć jeden z nich do Biura Obsługi Klienta.