×

Po raz pierwszy w nietypowej formule – videokonferencji spotkali się reprezentanci Veolii Energia Łódź: Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalna i Sławomir Jankowski, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju z przedstawicielami Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych w Łodzi.

Podczas spotkania, prezentowaliśmy tematy pozostające w ścisłej relacji pomiędzy spółką dostarczającą ciepło systemowe i usługi okołociepłownicze a jej głównymi klientami. Spółka przekazała informacje o realizacji projektu Nowa Energia dla Łodzi dot. dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego oraz zaprezentowała rozwiązania w kontekście optymalizacji dostaw ciepła i zastosowania odnawialnych źródeł energii (głównie fotowoltaiki) w modelu zasilania obiektem. Gościem specjalnym był prof. Jacek Santorski, psycholog społeczny i biznesu, który opowiadał o roli lidera i relacjach pracowniczych w trudnych czasach pandemii.

Spotkania ze członkami Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych w Łodzi są ważnym elementem kształtowania partnerskich relacji z kluczowymi klientami łódzkiej Veolii. 

Przedstawiciele Veolii Energii Łódź spotkali się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych z Łodzi i regionu po raz pierwszy w tym roku
(więcej…)

Przedstawiciele Veolii Energia Łódź uczestniczyli w X Seminarium Szkoleniowo-konsultacyjnym dla członków SFZNS
(więcej…)

Wzajemne relacje w obszarze ciepłownictwa oraz bieżąca problematyka spółdzielców dominowały na FZNS, którego organizatorem była Veolia Energia Łódź
(więcej…)