×

To są liczby tegorocznego, XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w którym uczestniczyli m.in. politycy, naukowcy, menedżerowie wielkich firm i przedsiębiorcy, wśród nich przedstawiciele grupy Veolia w Polsce, eksperci, naukowcy, ludzie mediów.

Tematyka EKG jak zawsze obejmowała najważniejsze dziedziny gospodarki (w tym energetyka), kierunki rozwoju społecznego, kluczowe dla przyszłości zjawiska i trendy. W jednym z paneli: „Kobiety w biznesie” wystąpiła Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalna Veolii Energii Łódź. Tematem dyskusji podczas sesji były zadania i wyzwania, przed jakimi dzisiaj stoją kobiety, nie tylko w obszarze produkcji, technologii czy konsumpcji, ale także w obszarze postrzegania ról społecznych poszczególnych grup.

Kolejna, IV edycja Kongresu Kogeneracji, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, była okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa ciepłownicze, działające w naszym kraju.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z czołowych ośrodków naukowych, przedstawiciele administracji rządowej odpowiedzialni za obszar elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz członkowie organizacji branżowych aktywnie działający na rzecz rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wśród nich byli również przedstawiciele Veolii.

W panelu „Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski” wziął udział Marcin Orłowski – członek zarządu Veolia Energia Polska, dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce. Sławomir Burmann, doradca Prezesa Zarządu Veolia Energia Polska wziął udział w panelu „Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła”.

Veolia była partnerem Kongresu.

(fot: PTEZ)

III Międzynarodowy Kongres Energetyczna Regeneracja Miast – w EC1 Łódź – poświęcony był polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych. Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

W dyskusji przy okrągłym stole energetycznym Veolię reprezentował Adrian Sienicki, członek zarządu, dyrektor handlowy Veolia Energia Łódź.

Jeden z paneli „Nowoczesne koncepcje urbanistyczne: miasta 15-minutowe. Czy mogą być przejawem rezyliencji miejskiej?” był animowany przez Fundację Veolia Polska, która wraz z partnerami z wielu sektorów realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Fot. Kongres Regeneracja Miast

O przyszłości kogeneracji w Polsce rozmawiali przedstawiciele Veolii podczas IV Konferencji „Kogeneracja”
(więcej…)