×

Zakończyła się tegoroczna edycja Szkoły Letniej Engineering Visions 2023 „Industry 5.0” – Sustainable cities and communities, której partnerem była Veolia. Podczas finału zaprezentowało się 6 międzynarodowych grup studentów. Veolia postawiła studentom wyzwanie związane z zarządzaniem gospodarką wodną w ciepłownictwie: „Zmniejszenie gradientu temperatury wody sieciowej uzależnionego od temperatury zewnętrznej”. Zespół, który się nim zajmował, przy wsparciu naszych mentorów Dawid Bauer, Marcin Kwiatos i Bartłomiej Sierota, miał niecałe 2 tygodnie na wypracowanie rozwiązań.  Podczas pracy studenci wykazali się zaangażowaniem, innowacyjnym podejściem i…poczuciem humoru. Gratulujemy wszystkim zespołom, które uczestniczyły w Szkole Letniej Politechniki Łódzkiej.

Agata Heleniak i Marcin Kwiatos z Veolii Energii Łódź prowadzili warsztaty dla studentów Politechniki Łódzkiej. Wykłady w formule on line były realizowane z przedmiotu Smart Buildings and Cities – Design Thinking (DT) na kierunku Energy Systems in the Built Environment.

W ramach 4-miesięcznych zajęć studenci opracowali kompleksową koncepcję rewitalizacji wybranych obszarów Łodzi z uwzględnieniem: gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia budynków w ciepło i energię elektryczną, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy systemu transportowego, eliminacji niekorzystnych zjawisk takich jak hałas i wyspy ciepła oraz odnowienie terenów zielonych. Jednym słowem – studenci zaproponowali sposoby na podniesienie jakości życia w wybranych do analizy obszarach miasta: Obszar 1: Maratońska-Obywatelska-Pienista-Plocka; Obszar 2: Bartoszewskiego-Pryncypalna-3 Maja-Pabianicka; Obszar 3: Aleksandrowska-Szczecińska-Rojna-Tatarczana

Studenci we współpracy z Veolią zdefiniowali problem złej jakości powietrza spowodowany wykorzystaniem do ogrzewania budynków lokalnych kotłów węglowych i brakiem dostępu do ciepła systemowego w analizowanych obszarach.  

W ramach prac trzech zespołów wśród rozwiązań mających na celu eliminację powyższego problemu znalazły się m.in.: – tradycyjne podłączenie do sieci ciepłowniczej Veolii Energii Łódź; – mała kogeneracja zasilana biogazem; – zastosowanie pomp ciepła dla budownictwa jednorodzinnego, dla których dolnym źródłem byłby system kanalizacji a źródłem energii elektrycznej – farmy PV i turbiny wiatrowe; – dostarczenie ciepła do budynków wielorodzinnych za pośrednictwem wysokotemperaturowej sieci ciepłowniczej i wykorzystanie powrotu do zasilania budynków jednorodzinnych ciepłem z sieci niskotemperaturowej.

Studenci nie zapomnieli też o podstawach, czyli modernizacji sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia strat i termomodernizacji budynków w celu zmniejszenia ich zapotrzebowania na ciepło.

Dla obu stron było to ciekawe doświadczenie. Spośród studentów wyłoniła się grupa zainteresowana współpracą z Veolią. Liczymy, że z kolejną grupą studentów wybierających ten kierunek studiów spotkamy się w ramach projektu już za rok.

Informacja na temat

modernizacji sieci ciepłowniczej

 

Veolia Energia Łódź S.A. informuje, że przystępuje do modernizacji sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż al. Włókniarzy od ul. Limanowskiego w kierunku ul. Drewnowskiej (do al. Włókniarzy 151), oraz do modernizacji sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż al. Włókniarzy w kierunku osiedla Radogoszcz na odcinku od ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ulicy 11-go Listopada.

 

Z uwagi na przebudowę sieci ciepłowniczej wzdłuż al. Włókniarzy w kierunku ul. Drewnowskiej nastąpi wstrzymanie dostaw ciepłej wody do mieszkańców Łodzi w rejonie ulic: Limanowskiego, Mokrej, Lutomierskiej, al. Włókniarzy, Żubardzkiej, Inowrocławskiej, Puławskiego, Wielkopolskiej, Turoszowskiej w terminie od 4.09 do 17.09.2017r.

 

Natomiast przebudowa sieci wzdłuż al. Włókniarzy w kierunku osiedli Radogoszcz Wschód, Radogoszcz Zachód i Liściasta spowoduje wstrzymanie dostaw ciepłej wody do obiektów na terenie tych osiedli w terminie od 12.09 do 25.09.2017r.

 

Z związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi nastąpią zmiany w organizacji ruch drogowego w następujących terminach:

 

·             wyłączenie jezdni południowej ul. Limanowskiego (w kierunku centrum)               od 01 do 08 września 2017r.

·             wyłączenie jezdni północnej ul. Limanowskiego (w kierunku os. Teofilów)             od 09 do 12 września 2017r.

·             zamknięcie jezdni ul. Wielkopolskiej (przy al. Włókniarzy)                                     od 13 do 19 września 2017r.

 

Prace przy modernizacji sieci ciepłowniczej spowodują również zmiany w ruchu na al. Włókniarzy na odcinku od ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ulicy Liściastej, tj. nastąpi zwężenie o dwa pasy ruchu wschodniej jezdni al. Włókniarzy na tym odcinku ulic oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w terminie od 11 do 21 września 2017r.

 

Veolia Energia Łódź przeprasza za wszelkie utrudnienia wynikające z modernizacji sieci ciepłowniczej. Veolia dołoży wszelkich starań aby sprawnie wykonać prace modernizacyjne i ograniczyć czas wyłączenia ciepłej wody dla mieszkańców oraz ograniczyć utrudnienia w ruchu drogowym.

Veolia Energia Łódź złożyła do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie dla projektów modernizacji sieci ciepłowniczej z realizacją w l. 2017-2020
(więcej…)