×

KONKURS

na pracę inżynierską/dyplomową o tematyce energetycznej

 

Veolia Energia Łódź S.A i Politechnika Łódzka ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę inżynierską/dyplomową o tematyce energetycznej.

Zapraszamy do udziału studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej.

Konkurs dotyczy prac inżynierskich/dyplomowych, których obrona odbyła się w roku akademickim 2023/2024.

Tematyka pracy powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów:

 • Efektywność energetyczna
 • Stosowanie energii odnawialnych
 • Zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej
 • Usługi okołociepłownicze
 • Produkcja oraz dystrybucja ciepła i energii elektrycznej
 • Odzysk ciepła dla systemów ciepłowniczych
 • Efektywność systemów ciepłowniczych
 • Rewizja dyrektywy EPBD,
 • Magazynowanie ciepła i chłodu
 • Magazynowanie energii elektrycznej

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w wersji elektronicznej można przesyłać do 6 maja 2024 r. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Kamila Szymczak HR Biznes Partnerka, e-mail: .: kamila.szymczak@veolia.com, tel.: +48 667 620 725

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Deklaracja uczestnictwa w konkursie (formularz zgłoszeniowy)

Klauzula RODO

 

Zakończyła się tegoroczna edycja Szkoły Letniej Engineering Visions 2023 „Industry 5.0” – Sustainable cities and communities, której partnerem była Veolia. Podczas finału zaprezentowało się 6 międzynarodowych grup studentów. Veolia postawiła studentom wyzwanie związane z zarządzaniem gospodarką wodną w ciepłownictwie: „Zmniejszenie gradientu temperatury wody sieciowej uzależnionego od temperatury zewnętrznej”. Zespół, który się nim zajmował, przy wsparciu naszych mentorów Dawid Bauer, Marcin Kwiatos i Bartłomiej Sierota, miał niecałe 2 tygodnie na wypracowanie rozwiązań.  Podczas pracy studenci wykazali się zaangażowaniem, innowacyjnym podejściem i…poczuciem humoru. Gratulujemy wszystkim zespołom, które uczestniczyły w Szkole Letniej Politechniki Łódzkiej.

Mateusz Brzeszcz, Rafał Olejnik i Bartłomiej Dyniak zajęli trzy najlepsze miejsca w wielkim finale, czyli obronie prac w ramach konkursu na „Najlepszą pracę inżynierską/magisterską o tematyce energetycznej”, organizowanego od kilku lat przez Veolię Energię Łódź wspólnie z Politechniką Łódzką.

Każdy z trzech finalistów (wyłonionych z 6 uczestników w pierwszym etapie oceny prac) po prezentacji najważniejszych tez swojej pracy spędził kwadrans w krzyżowym ogniu pytań od 4-osobowego Jury. Wcale nie było lekko. Następnie jury w składzie: Anna Klepacz-Smółka, Aleksander Olczyk i Paweł Rózga (Politechnika Łódzka), Tomasz Kleszcz (przewodniczący), Bartłomiej Sierota i Maciej Kotynia (Veolia), przystąpiło do obrad i.. już wszystko było jasne!

I miejsce przyznano pracy Mateusza Brzeszcza pt. „Integracja źródeł fotowoltaicznych z systemami grzewczymi wykorzystującymi pompy ciepła i magazynami ciepła”. II miejsce zajęła praca Rafała Olejnika pt. „Zarządzanie mocą i energią w instalacji prosumenckiej przy wykorzystaniu zasobnika energii”, a III praca Bartłomieja Dyniaka pt. „Repowering krajowych bloków węglowych z wykorzystaniem turbin gazowych”.

GRATULUJEMY!!!

Podczas uroczystego posiedzenia senatu Politechniki Łódzkiej, Anna Kędziora-Szwagrzak, Prezes Zarządu Veolii Energii Łódź wraz z prof. Grzegorzem Wielgosińskim Dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, wręczyła nagrodę prof. M. Serwińskiego dla autorki najlepszej pracy dyplomowej wydziału WIPiOŚ PŁ. Laureatce gratulujemy.

Nasze partnerstwo dla tej nagrody jest odzwierciedleniem szerokiej współpracy Veolii z łódzką uczelnią techniczną. 

Rekrutacja już ruszyła i potrwa do 20 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy osoby, które chcą:

 • współtworzyć przyszłość miasta,
 • nawiązać współpracę z decydentami,
 • poznać narzędzia i mechanizmy partycypacji młodych w Łodzi,
 • nauczyć się jak skutecznie realizować zamierzenia,
 • wzmocnić swoją pozycję lidera,
 • poznać inne, aktywne osoby.

Nasz program kierujemy do studentów pierwszych lat łódzkich uczelni wyższych:

 • aktywnie działających na rzecz/ na terenie Łodzi,
 • określającym się jako działacz/ka społeczny lub aktywista/ka,
 • posiadającym doświadczenie liderskie np. w Młodzieżowej Radzie, samorządzie uczniowskim/studenckim, współpracującym z łódzkimi organizacjami pozarządowymi lub ruchu obywatelskim, wolontariuszy, którzy:
 • chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa, komunikacji i współpracy z samorządem,
 • mają poczucie wpływu na rozwój swojej uczelni, miasta, środowiska lub NGO i chcą ten wpływ poszerzać,
 • chcą zdobyć wiedzę o mieście, o możliwościach jakie ono daje i jego potrzebach,
 • chcą pogłębić wiedzę na temat wyzwań klimatycznych w kontekście Łodzi oraz nowych trendów rozwoju miast,
 • stawiają na rozwój własny oraz chcą świadomie i skutecznie uczestniczyć w kształtowaniu miasta.

W ramach udziału w Akademii zapraszamy Was na:

 1. Pierwsze szkolenie stacjonarne: Trening liderski (19-22 maja, wydarzenie stacjonarne, wyjazdowe, w ośrodku w okolicach Łodzi);
 2. Dwa spacery badawcze w Łodzi przygotowane przez obecnych liderów miasta (w pierwszym tygodniu lipca, spacer 2h + 3h warsztat);
 3. Dwa spotkania warsztatowe z udziałem ekspertów (2x 3h, stacjonarnie w Łodzi);
 4. Drugie szkolenie stacjonarne: Liderzy zmian w mieście (29-30 września, wydarzenie stacjonarne, w Łodzi);
 5. Hackhathon – sesję dotycząca rozwiązywania problemów Łodzi (18.10, wydarzenie całodzienne);
 6. Konferencję podsumowująca (18.10, wydarzenie całodzienne).

Zakres merytoryczny programu:

 1. Trening przywództwa i umiejętności liderskich;
 2. Współpraca między liderami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi Łodzi;
 3. Zrównoważony rozwój Łodzi;
 4. Rewitalizacje i reindustrializacje;
 5. Przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu;
 6. Łódzkie tereny zielone;
 7. Rezyliencja i odporność miasta.

Aby wziąć udział w Programie należy przejść dwuetapową rekrutację.

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem. Czas na wypełnienie formularza do 20.04.
 2. Wybrane osoby otrzymają do 21.04 zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do Akademii. Rozmowy rekrutacyjne odbywają się zdalnie w dniach 24-28.04. W rozmowach z osobą kandydującą biorą udział przedstawicielki Fundacji Szkoła Liderów i przedstawiciele Fundacji VEOLIA.

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna na stronie www w dniu 04.05.2023.

Nie zwlekaj i zgłoś się do udziału w 1. edycji Łódzkiej Akademii Młodych Liderów:

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Kontakt: Eliza Bujalska, eliza.bujalska@szkola-liderow.pl

Projekt realizują : Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów.

Fundacja Veolia Polska:  

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • działanie na rzecz ochrony środowiska prowadząc edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,
 • promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji,
 • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej,
 • organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja Szkoła Liderów 

Fundacja powstała na kanwie działalności prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, który po transformacji ustrojowej zainicjował formowanie elity przywódczej poprzez kształcenie liderów życia publicznego. W 1994 ruszyły pierwsze wyjazdy szkoleniowe, tzw. Szkoły Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, które dały podwaliny do stworzenia Stowarzyszenia, a następnie w 2014 roku fundacji.

Dziś oferta Fundacji kierowana jest do:

 • liderów samorządu lokalnego;
 • liderów politycznych;
 • młodych liderek i liderów;
 • liderów społeczności lokalnych (sołtysi, wiejscy aktywiści, szefowie lokalnych stowarzyszeń itp.);
 • liderów miast (przedstawicieli trzech sektorów);
 • wolontariuszy warszawskich;
 • animatorów kultury.

We wszystkich programach Szkoły Liderów wzięło udział łącznie ponad 4 tysiące osób. Sieć naszych absolwentów jest głęboko zakorzeniona w sferze publicznej.

Naszym sukcesem jest stworzenie środowiska osób, które kierują się dobrem publicznym, mają wizję zmian i potrafią pociągnąć za sobą innych. Absolwenci Szkoły Liderów zasiadają w Europarlamencie, Parlamencie RP, rządzie, wysokich urzędach i organach władzy lokalnej. Po wyborach 2019 w Parlamencie RP zasiada 25 absolwentów Szkoły Liderów, w tym jedna posłanka, która ukończyła Szkołę Liderów Miast.

Fundamentem Szkoły Liderów jest poszanowanie dla wartości demokratycznych, pluralizm i szacunek dla różnorodności. Liderzy naszych programów przedstawiają sobą całą mozaikę społeczną pod względem płci, wieku, rodzaju działalności publicznej i wyznawanego światopoglądu.

ULOTKA LAML

1 2 3