×

Krok 3
ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYŁĄCZENIE

Otrzymałeś odpowiedź na zapytanie nt. możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Zatem można rozpocząć KROK 3. Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci ciepłowniczej stanowi 3 KROK procesu przyłączeniowego. Czynności w KROKU 3 po stronie Veolia Energia Łódź:

Dzięki czynnościom i dokładnym analizom wykonanym w Kroku 2 możliwe jest wydanie rzetelnie przygotowanych, indywidualnych Warunków Przyłączenia. Na tym etapie, wykorzystując informacje o kluczowych parametrach procesu przyłączeniowego zweryfikowanych na etapie Zapytania wykonamy następujące zadania:

Dlaczego KROK 3 jest ważny?

Wszelkie pozyskane w ramach tego kroku informacje są niezbędne do przygotowania z należytą starannością odpowiedzi na wniosek o przyłączenie oraz wydania formalnego, ważnego dokumentu Warunków Przyłączenia.

 • W Warunkach Przyłączenia przekażemy informacje o możliwościach i zasadach finansowych, technicznych i prawnych przyłączenia do s.c.,
 • Warunki Przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie i gotowość do zawarcia umowy o przyłączenie do s.c. i są jej niezbędnym załącznikiem.

W ramach realizacji KROKU 3 mają Państwo możliwość zapoznania się z propozycjami/wzorami umów o przyłączenie [wzór nr. 1][wzór nr. 2][wzór nr. 3] Umowa dla każdego przyłączenia jest  indywidualnie dopasowywana z uwagi na specyfikę inwestycji oraz zakres związany z przyłączeniem. Rozpoczęcie procesu personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie możliwe jest po uzyskaniu aktualnych Warunków Przyłączenia w ramach niniejszego kroku i zgłoszenia w Kroku 4 „Wniosku o zwarcie umowy”

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

 1. Wypełnij Formularz Wniosku o wydanie warunków przyłączenia do s.c., (został Ci on przesłany mailem podczas realizacji Kroku 2), a następnie wydrukuj, podpisz i zeskanuj do formatu PDF *.
 2. Co przygotować :
  • zeskanowany Plan  Zagospodarowania Terenu  z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego / węzłów cieplnych oraz podaniem kondygnacji (parter/piwnica) (format PDF) – dla wieloetapowych inwestycji przygotuj również plan zagospodarowania dla całości inwestycji (format DWG)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej) (format PDF)
  • zeskanowane pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeśli działasz w czyimś imieniu (format PDF)
 3. Wyślij e-mailem na adres: przylaczenia.vlod@veolia.com zeskanowane dokumenty
  • podpisany Formularza Wniosku
  • Plan  Zagospodarowania Terenu
  • tytuł prawny do nieruchomości
  • Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa oraz dla wieloetapowych inwestycji plan zagospodarowania dla całości inwestycji

  *Wypełnij formularz w przypadku, gdy potrzebujesz korekty wydanych Warunków Przyłączeniowych
  Potwierdzeniem dostarczenia wiadomości na przylaczenia.vlod@veolia.com jest otrzymanie automatycznej zwrotki. Okres wydania odpowiedzi na poprawnie złożony wniosek wraz z kompletem załączników wynosi do 30 dni. W wiadomości e-mail prosimy o zamieszczenie danych kontaktowych do osoby / osób odpowiedzialnych za kontakt z Veolią Energia Łódź S.A.

  Po otrzymaniu naszej odpowiedzi przejdź do KROKU  4 Wybór umowy o przyłączenie.