×

Krok 4
WYBÓR UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

Otrzymałeś odpowiedź na wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej? Zatem możesz rozpocząć KROK 4 – wybór umowy przyłączeniowej.

Aby uruchomić zadanie inwestycyjne, dla którego zostały wydane Warunki Przyłączenia (Krok 3), należy niezwłocznie nawiązać kontakt z Zespołem ds. Przyłączania Nowych Klientów

Po zgłoszeniu się do nas w sprawie zawarcia umowy przyłączeniowej poprzez wypełnienie poniższego formularza zostanie Państwu przydzielony Kierownik Projektu Handlowego. Przesłanie formularza oraz w następstwie przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących harmonogramów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie zgłaszanej inwestycji w Planie Inwestycyjnym Veolia oraz wybór właściwego wzorca umowy o przyłączenie.

Umowa dla każdego przyłączenia jest indywidualnie dopasowywana z uwagi na specyfikę inwestycji oraz zakres związany z przyłączeniem. Rozpoczęcie procesu personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie możliwe jest po uzyskaniu aktualnych Warunków Przyłączenia oraz przesłaniu formularza z Kroku 4.

Dlaczego KROK 4 jest ważny?

Przesłanie formularza o zawarcie umowy przyłączeniowej rozpoczyna etap przygotowania i negocjacji umowy o przyłączenie.

Ważne jest, aby formularz o zawarcie umowy przyłączeniowej (KROK 4) przesłać do nas na najwcześniejszym możliwym etapie inwestycji. Pozwoli to na wspólne określenie realnego i najbardziej dogodnego terminu zakończenia inwestycji i rozpoczęcia dostaw ciepła.

Umowa o przyłączenie jest dokumentem niezbędnym do realizacji przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Odpowiednio wczesne zgłoszenie się do Veolia i rozpoczęcie niniejszego Kroku ograniczy również ryzyka i potencjalne niedogodności dla obu Stron.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

Przygotuj uzyskane od nas Warunki Przyłączenia, w których zawarty jest numer ewidencyjny obiektu (PO03-//).

Wypełnij poniższy formularz, uzupełniając wszystkie dane, abyśmy mogli rozpocząć proces personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie (KROK 5).