menu
Ciepło systemowe dla Łodzi
Podczas 11. Dnia otwartych drzwi - Ciepłej Soboty z Veolią łodzianie i mieszkańcy regionu łódzkiego mogli zwiedzać elektrociepłownię EC4, największą w Grupie Veolia