×

Projekt o tej niezwykle inspirującej nazwie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.
(więcej…)

Komunikat

skierowany do Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚRÓDMIEŚCIE” w upadłości w Łodzi przy ul. Wigury 15.

 

Veolia Energia Łódź S.A. w Łodzi informuje, iż od dnia 1 października 2014 r. – tj. ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, wszelkie wpłaty za ciepło dostarczane do zasobów mieszkaniowych tej Spółdzielni, należy uiszczać bezpośrednio na konto upadłego,wskazane przez Syndyka masy upadłości.

Informujemy o awarii sieci ciepłowniczej Dn 800 zasilającej os. Chojny.
(więcej…)

Veolia Energia Łódź od wielu lat jest partnerem programu Młodzi w Łodzi. W tym roku ufundowała dwa stypendia dla studentów Politechniki Łódzkiej.
(więcej…)

Załoga Roberta Jacaka (EC2), jadącego z pilotem Agnieszką Jacak, wywalczyła 1. miejsce podczas 41. Rajdu samochodowego pracowników Veolii Energii Łódź. Na starcie tegorocznej imprezy stanęło 17 załóg.
(więcej…)

1 94 95 96 97